آبی که از دهان کودک می ریزدامام صادق ع :در بیان نعمت هایی که خداند متعال بخشیده است اما آن آبی که از دهان کودکان می ریزد ، خود موجب بیرون رفتن رطوبتی است که اگر در بدن هایشان می ماند ، در آنان پدیده های گران رخ می داد . چنان که می بینید برخی کسان رطوبت آنان غلبه یافته و آنان را به مرز پخمگی ، دیوانگی و آشفتگی عقلی و بیماری های مختلف دیگری چون : سست اندامی وکج دانی و همانند آنان رانده است.
از این روی ، خداوند ، آن رطوبتی را که در خردسالی از دهان کودکان فرو می ریزد ، زمینه های سلامت و تندرستی آنان در بزرگ سالی قرار داده ، بدین سان ، بر خلق خویش به آنچه از آن آگاهی نداشته اند ، منت نهاده و بدانچه از شناختش فرو مانده اند ، به ایشان لطف کرده است . آنان ، اگر نعمت های خداوند بر خویش را می شناختند ، این شناخت ، ایشان را از فرو غلتیدن به نافرمانی باز می داشت . پس ، پاکا خدایی که چه نعمت های گرانی داده و بر سزاواران و ناسزاواران ، ارزانی داشته است . او از آنچه بی عقیدگان می پندارند ، بسیار والاتر و فراتر است
برای ارسال نظر وارد شوید ورود
مجله طب اسلامی
اطلاعاتی در مورد نظر اسلام در رابطه با حفظ سلامتی بدن - مجموعه ای از سخنان طبی قرآن ،احادیث پیامیر و امامان همچنین پدر طب اسلامی ایران آیت الله تبریزیان و کتاب های حیله المتقین و طب النبی و طب الائمه
جستجو

برچسب ها : #تصفیه خون , #کک و مک , #فواید روزه , #مسواک زدن , #پیسی , #سفتی آلت , #بوی دهان خوش , #آویشن و نمک , #بلغم , #شکم درد , #درد دندان , #جذام , #گلو درد , #خضاب , #مشکک , #شانه زدن , #کندر , #خلال دندان , #چوب اراک , #آب فاطر