بیماری مفید سرماخوردگی و درمان مشکلات مغزی و بدنیزکام یا سرماخوردگی


پیامبر خدا زکام (سرماخوردگی) را درمان نمی کرد و می فرمود : هیچ کس نیست که رگی از جذام در او باشد و چون زکام به شخص برسد ، این رگ را در هم می کوبد.
امام صادق ع : زکام (سرماخورگی) کرده ای از کرده های خداوند ، و سربازی از سربازان خداست که خداوند ، آن را به پیکار با بیمارانی در تن تو برانگیخته ، تا آن را از جان برکند اگر می توانی هیچ درمانی برایش به کار نگیری ، این کار را بکن چرا که منافع بسیار دارد.

از این سخنان این استنباط می شود که بیماری سرماخوردگی یک بیماری خوب است و باعث خروج آلودگی ها بدن و به خصوص مغز می شود و به دلیل اینکه مردم اقدام به درمان این بیماری می کند باعث ایجاد بیماری های جدیدی مثل میگرن ، ام اس ، سردرد ، تومور های مغزی و غیره می شود و خلط کثیف در بدن باقی مانده و درآینده باعث تشکیل بیماری های جدیدی می شود.

عطسه


فایده های عطسه

امام صادق ع :عطسه ی فراوان ، شخص را از پنج چیز ایمن می بخشد : نخستین آنها جذام است ، دوم بادهای بدخیمی که در سر و صورت ، جای می گیرند، سوم آن که مایه ایمنی از ریزش آب در چشم است ، چهارم آن که از سختی حفره های بینی مصونیت می دهد و پنجم آم که از بیرون آمدن مو در چشم ، ایمنی می دهد.
روزی امام صادق از مردی در مجلس پرسید :عطسه از کجا بیرون می آید؟
گفتم : از بینی.
گفت :نادرست کفتی .
پرسیدم فدایت شوم ! از کجا بیرون می آید؟
گفت : از همه ی بدن ، آن سان که نطفه از همه بدن ، سرچشمه می گیرد و از آلت ، بیرون می زند.
سپس فرمود : آیا نمی بینی که انسان چون عطسه می کند همه اندام هایش تکان می خورد ؟ کسی که عطسه کند ، تا هفت روز از مرگ ، در امان است.
عطسه های زیانبار

امام صادق ع : هر عطسه ای برای بدن سودمند است ، تا زمانی که شمار آنها از سه افزون نشده است ، اما چون از سه افزون شود ، درد و بیماری است.
مفید برای عطسه فراوان

امام صادق ع : اگر دوست داری که عطسه هایت کم شود ، با روغن مرزنگوش ، انفیه کن پرسیدم به چه مقدار ؟
فرمود: یه مقدار نیم مثقال.
من این کار را پنج روز انجام دادم و این حالت در من از میان رفت.
روش صحیح عطسه

سعی کنید عطسه را از طریق بینی خارج کنید تا مغز شما را تحت تاثیر قرار دهد .
بعد از هر عطسه و یا شنیدن عطسه دیگران الحمد الله بگوید.
از قطع کردن عطسه در درون خود جدا خودداری کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید ورود
مجله طب اسلامی
اطلاعاتی در مورد نظر اسلام در رابطه با حفظ سلامتی بدن - مجموعه ای از سخنان طبی قرآن ،احادیث پیامیر و امامان همچنین پدر طب اسلامی ایران آیت الله تبریزیان و کتاب های حیله المتقین و طب النبی و طب الائمه
جستجو

برچسب ها : #تصفیه خون , #کک و مک , #فواید روزه , #مسواک زدن , #پیسی , #سفتی آلت , #بوی دهان خوش , #آویشن و نمک , #بلغم , #شکم درد , #درد دندان , #جذام , #گلو درد , #خضاب , #مشکک , #شانه زدن , #کندر , #خلال دندان , #چوب اراک , #آب فاطر