مضر بودن حذف دائم موهای زائد

مضر بودن حذف دائم موهای زائد اشاره به حکمت نهفته در مواشاره به حکمت نهفته در مو


امام صادق ع فرمود : در این بنگر و تامل کن که چه حسن تدبیری در آفرینش مو ها و ناخن هاست.
از آن رو که آنها از چیزهایی اند که بلند می شوند و زیاد می شوند ، به گونه ای که نیاز پیوسته از آنها کاسته شود ، فاقد حس آفریده شده اند ، تا انسان از کوتاه کردن آنها احساس درد نکند در حالی که اگر مو و ناخن از چیزهایی بودند که حس داشتند ، انسان در کوتاه کردن و چیدن آنها ، میان دو ناخوشایند ، می ماند : یا این که آنها را واگذارد تا بلند شوند و بر او سنگینی کنند ، و یا آن که با تحمل درد و رنجی که او را می آزارد آنها را کوتاه کند.

مفصل می گوید : چرا اصولا اینها به گونه ای آفریده شده اند که زیاد و بلند نشوند تا انسان به کوتاه کردن آنها نیازمند نگردد؟
فرمود :
خداوند را در این باره ، بر بنده نعمت هایی است که آنها را نمی شناسد تا او را بر آنها سپاس گوید . بدان که درد ها و بیماری های بدن همراه با درآمدن مو ها از بستر خود و درآمدن ناخن ها از انگشتان ، از بدن بیرون می روند . از همین رو، انسان به نوره کشیدن ، سرتراشیدن و کوتاه کردن ناخن در هفته ، فرمان یافته است تا موها رشد شتابان تری یابند و با درآمدن آنها ، دردها و بیماری ها از تن بیرون روند . امام هنگامی که بلند شوند سرگردان می مانند و درآمدنشان کاهش می یابد و بدین سبب ، مایه های دردها و بیماری ها در بدن حبس شوند و دردها و بیماری هایی را پدید آورند

منانیه (مانویان) و طوایف همانندشان ، آنگاه که کوشیدند عیبی در کار آفرینش بیابند ، برموهای عانه و زیربغل ، خُرده گرفته اند و ندانستند که رویش این مو ها از رطوبتی است که بدین مواضع می ریزد و در نتیجه ، آن سان که در هر نقطه ی آبگیرعلف می روید .
مگر نمی بینی که این مواضع ، از دیگر جاها پوشیده تر و برای پذیرش این زیاده ، آماده تر است؟
دیگر آن که این موی (موی عانه و زیر بغل) از هزینه ها و تکالیف این بدن است ، بدان واسطه که در آنها مصلحتی است . زیرا اهتمام انسان به تمیز کردن بدن و گرفتن موهایی که بر آن می روید ، از چیزهایی است که غرور انسان را می شکند ، او را از ستم باز میدارد و وی را از بخشی از سرمستی و بطالتی که از بیکاری حاصل می آید ، می رهاند
برای ارسال نظر وارد شوید ورود
مجله طب اسلامی
اطلاعاتی در مورد نظر اسلام در رابطه با حفظ سلامتی بدن - مجموعه ای از سخنان طبی قرآن ،احادیث پیامیر و امامان همچنین پدر طب اسلامی ایران آیت الله تبریزیان و کتاب های حیله المتقین و طب النبی و طب الائمه
جستجو

برچسب ها : #تصفیه خون , #کک و مک , #فواید روزه , #مسواک زدن , #پیسی , #سفتی آلت , #بوی دهان خوش , #آویشن و نمک , #بلغم , #شکم درد , #درد دندان , #جذام , #گلو درد , #خضاب , #مشکک , #شانه زدن , #کندر , #خلال دندان , #چوب اراک , #آب فاطر