زیان های پرخوریانواع بیماری

امام علی ع : هر کس در دل خود ، درخت علاقه به انواع غذا ها را بکارد ، میوه ی گونه های بیماری را می چیند.
اعتیاد به سیری ، انواع درد ها را به همراه می آورد.
اندک اند کسانی که به فراوانی غذای افزون بر نیاز خورده باشند و بیماری همدمشان نشده باشد.
سیری بیماری ها را افزون کند.
از اعتیاد به سیری حذر کن چرا که ناتندرستی ها را تحریک میکند و بیماری ها را بر می انگیزد.
اندک اند کسانی که غذا بسیار خورده باشند و بیمار نشده باشند.
چه بسا خوردنی که مانع خوردن ها می شود.
هر بیماری از پرخوری است مگر تب که ناگاه به بدن در می آید.

کاهش سلامتی

امام علی ع : هر کس خوردنش بسیار شود تندرستی اش کاهش می یابد و هزینه اش بر وی سنگین می گردد.
با پرخوری ، تندرستی ای نخواهد بود.
تندرستی و پرخوری با هم گرد نمی آیند.
هر که سیر شود ، در همان دم ، سه کیفر مجازات می بیند : بر قلب او پرده افکنده می شود ، بر چشمش خواب آلودگی می افتد و بر بدنش سستی چیره می گردد.

تباهی پرهیز و پاکدامنی

امام علی ع : پرخوری ، یار مناسبی برای گناهان است.
پرخوری ، پاکدامنی را تباه می کند.
پرخوری سرمستی می آورد و پاک دامنی را تباه می سازد.
پرخوری بدهمدی برای پاکدامنی است.
فراوانی خواب و خوراک ، نفس را تباه می کند و زیان می آورد.

مخفی ماندن تیزهوشی

امام علی ع : هر کس سیری اش افزون شود شکم سیری ، او را سنگین می سازد و هر کس شکم سیری ، او را سنگین سازد ، میان او و تیزهوشی ، پرده می افتد.
پرخوری با تیزهوشی سازگار نیست.
پرخوری حجاب تیزهوشی است.
در حکمت های منسوب به ایشان: فراوانی خوراک دل را می میراند چنان که فراوانی آب کشت را می میراند.
اگر شکم [حتی] مباح پر شود ، دل از یافتن راه درست ، کور می گردد.

آشفتگی و تباهی خواب ها

امام علی ع : از پرخوری بپرهیز زیرا هرکس همدم آن شود بیماری هایش افزونمی گردد و خواب هایش آشفته می شود.

کاهش عبادت

امام علی ع : پرخوری و انجام دادن کارهای واجب ، درکنار هم گرد نمی آیند.
لا وجود سه چیز ، در سه چیز دیگر طمع مبند : با پرخوری در شب زنده داری ، با خفتن همه ی شب در نورانیت سیما وبا همراهی با فاسقان در ایمن بودن از دنیا.

گرسنگی در عرصه قیامت

برای ارسال نظر وارد شوید ورود
1 نظر
آرش شیخلو -5 ماه پیش
واقعا عالی بود
مجله طب اسلامی
اطلاعاتی در مورد نظر اسلام در رابطه با حفظ سلامتی بدن - مجموعه ای از سخنان طبی قرآن ،احادیث پیامیر و امامان همچنین پدر طب اسلامی ایران آیت الله تبریزیان و کتاب های حیله المتقین و طب النبی و طب الائمه
جستجو

برچسب ها : #تصفیه خون , #کک و مک , #فواید روزه , #مسواک زدن , #پیسی , #سفتی آلت , #بوی دهان خوش , #آویشن و نمک , #بلغم , #شکم درد , #درد دندان , #جذام , #گلو درد , #خضاب , #مشکک , #شانه زدن , #کندر , #خلال دندان , #چوب اراک , #آب فاطر