نشاط و طراوت چهره


طراوت چهره
پیامبر خدا : برادرم عیسی از شهری گذر میکرد که در آن ، مرد و زنی بر یکدیگر فریاد می کشیدند پرسید شما را چه شده است؟
مرد گفت : ای پیامبر خدا این زن من است و او را مشکلی نیست. زنی درستکار است اما دوست دارم از او جدا شوم.
گفت: به هر حال به من بگوی که او را چه می شود
مرد گفت : بی آن که کهن سال باشد چهره اش بی طراوت است
گفت : ای زن آیا دوست داری دیگر بار چهره ات پر طراوت شود؟
زن گفت : آری

به او گفت : چون غذا می خوری از سیر شدن حذر کن زیرا اگر غذا بر سینه سنگینی کند و از اندازه افزون شود طراوت چهره از میان می رودآن زن چنان کرد و دیگر بار چهره اش طراوت یافت.
برای ارسال نظر وارد شوید ورود
مجله طب اسلامی
اطلاعاتی در مورد نظر اسلام در رابطه با حفظ سلامتی بدن - مجموعه ای از سخنان طبی قرآن ،احادیث پیامیر و امامان همچنین پدر طب اسلامی ایران آیت الله تبریزیان و کتاب های حیله المتقین و طب النبی و طب الائمه
جستجو

برچسب ها : #تصفیه خون , #کک و مک , #فواید روزه , #مسواک زدن , #پیسی , #سفتی آلت , #بوی دهان خوش , #آویشن و نمک , #بلغم , #شکم درد , #درد دندان , #جذام , #گلو درد , #خضاب , #مشکک , #شانه زدن , #کندر , #خلال دندان , #چوب اراک , #آب فاطر